Succesvolle wissel

De termijn van drie jaar zit er op voor sommige bestuursleden. Tijd voor enkele wisselingen: Machteld Kooij (links op de foto) geeft vanaf januari 2020 de voorzittershamer over aan Simone Scholts. De portefeuille communicatie draagt Nicolette Biessels over aan Severine van der Ploeg en Jola Albers (ledencommissie) neemt haar rol als vice-voorzitter over. De secretarisfunctie gaat van Lotte van den Dikkenberg naar Alexandra Bone, En ook de themacommissie krijgen nieuwe gezichten. Dina Heule en Wilma Heideman nemen het over van Nelleke van der Vaart en Miriam Dallinga. Marina de Kanter blijft als penningmeester actief.