Bestuur en commissies

Motor achter alle activiteiten vormen de actieve leden die een vrijwillige bijdrage leveren in het bestuur en in diverse commissies. Door je aan te sluiten bij een van de commissies, leer je snel alle leden kennen.

Bestuur Entre femmes 2020

Maak kennis met het bestuur
Voorzitter: Simone Scholts
Secretaris: Alexandra Bone
Penningmeester: Marina de Kanter
Bestuurslid ledencommissie: Jola Albers (tevens vice-voorzitter)
Bestuursleden themacommissie: Dina Heule en Wilma Heideman
Bestuurslid communicatie: Severine van der Ploeg

Ledencommissie
Jola Albers (voorzitter)

Themacommissie
Dina Heule en Wilma Heideman

Communicatiecommissie
Severine van der Ploeg (voorzitter, socials), Nelleke van der Vaart (vormgeving), Jeannette Schols (fotografie), Netty Arriens (socials) en Annemarie Janse (website).

Voor vragen aan het bestuur van Entre Femmes kun je contact opnemen met het secretariaat: info@entrefemmes.nl