Dijkstra, onderzoek, scholing en advies – Sietske Dijkstra

Bureau Dijkstra, expertise in geweld binnen relaties, bestaat sinds 1998 en werkt veelvuldig en intensief samen met partners in binnen- en buitenland. Ze richt zich op onderzoek (in opdracht), scholing en advies en biedt bruikbare en toegankelijke kennis met en voor professionals.
Dijkstra´s boek ´Geweld en veerkracht in gezinnen´ bespreekt diverse thema´s: kinderen als getuige van geweld, de impact van verwaarlozing, veerkracht, geweld en ouderschap en preventie van overdracht. Dijkstra was bijna 8 jaar lector huiselijk geweld en maakte deel uit van de commisie Samson. Ze richt zich nu op werkleerplaatsen met en voor professionals.

Wie is actief betrokken bij de sociale wijkteams of gemeenten en ontdekt dat er expertkennis nodig is over huiselijk geweld, complexe scheiding, jeugdzorg of dat er extra inspanning nodig is om als team beter met elkaar te leren in een werkleerplaats? Neem dan vooral contact op met Sietske! Momenteel doe ik een onderzoek onder zes gemeenten naar Veilig Thuis en de samenwerking in Flevoland.

Op zoek naar een mooie vergaderlocatie (max 8 personen), een schrijfplek of een goed coachingsgesprek? Mijn kantoor in de Oude melkfabriek aan de Bikkershof in Wittevrouwen Utrecht is dan mogelijk ook geschikt voor jouw activiteiten, neem contact op!

Dijkstra, onderzoek, scholing en advies
Dr. S. Dijkstra (Sietske)

Bouwstraat 45 e
3572 SP Utrecht
T 030-229 28 63
M 06-53 57 22 70

Fran.Dijkstra@worldonline.nl
www.sietske-dijkstra.nl